Welkom

Broncantorij mei 2009De Broncantorij is een gemengd, meerstemmig zangkoor voor volwassenen met 30 leden (9 sopranen, 9 alten, 6 tenoren en 6 bassen). Het koor is in 1971 opgericht door en ten behoeve van de toenmalige rooms-katholieke parochie De Heilige Geest in Alphen aan den Rijn (Kerkelijk en Gemeenschapcentrum De Bron in Ridderveld). Het koor staat, vrijwel vanaf de oprichting, onder de bezielende leiding van Carel van de Camp.

Op1 januari 2011 zijn de vijf parochies: De Heilige Geest, Sint Bonifacius, Heilige Pius X, HH Engelbewaarders en H. Michaƫl en H. Bernardus gefuseerd tot de parochie Heilige Thomas. De voormalige parochies hebben nog elk hun eigen zangkoren. De Broncantorij verzorgt primair liturgie- en gebedsvieringen in De Bron. Daarnaast wordt dit incidenteel ook in de andere twee kerken van de (gefuseerde) parochie gedaan. Ook treedt het koor zo nu en dan op in andere kerken.
De Broncantorij repeteert elke donderdag in De Bron vanaf 19.45 uur tot 21.30 uur. Er wordt hard en met veel plezier gewerkt aan een steeds vernieuwend repertoire. De sfeer binnen het koor kan het best worden getypeerd als een groep van gezellige mensen die veel plezier beleeft aan het beoefenen van de zangkunst op een redelijk hoog niveau. Het is een echte vriendenclub waar nieuwe leden zich snel thuisvoelen. Wie eenmaal lid van de Broncantorij is, blijft lid van het koor. Dat zegt genoeg!

Privacy
Aan de bescherming van uw privacy hechten wij veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteren wij een privacyreglement.
Toch kan het voorkomen dat u op onze website gegevens tegen komt waarvan u denkt dat uw privacy is geschaad. Wij verzoeken u dit dan door te geven aan het bestuur van de Broncantorij.