Welkom

Broncantorij 1 mei 2022De Broncantorij is een gemengd, meerstemmig zangkoor voor volwassenen met ongeveer 20 actieve leden. Het koor is in 1971 opgericht door en ten behoeve van de toenmalige rooms-katholieke parochie De Heilige Geest in Alphen aan den Rijn (Kerkelijk en Gemeenschapcentrum De Bron in Ridderveld).
In 2011 zijn de vijf voormalige parochies ‘Sint Bonifacius’, ‘De Heilige Geest’, ‘Heilige Pius X’, ‘HH Engelbewaarders’ en ‘H. Michaël en H. Bernardus’ gefuseerd tot de nieuwgevormde parochie ‘Heilige Thomas’. Intussen is de Pius X kerk aan de R.K. eredienst onttrokken. Een aantal voormalige parochies heeft nog een eigen zangkoor. De Broncantorij geeft primair muzikale ondersteuning aan liturgie- en gebedsvieringen in De Bron, en wel op telkens de eerste zondag van de maand. Een aantal mannelijk koorleden is tevens actief in een Gregoriaans koor dat driemaal per jaar Gregoriaanse vieringen ondersteunt in de Bonifaciuskerk en in De Bron.
In 2021 beleefde het koor haar gouden jubileum, dat vanwege de corona-epidemie pas een jaar later gevierd kon worden. In 2021 heeft het koor afscheid genomen van Carel van de Camp, die om gezondheidsredenen na 47 jaar het dirigentschap moest neerleggen. In 2022 heeft Oksana Kryuchkova het dirigeerstokje overgenomen.
De Broncantorij repeteert elke donderdagmiddag in De Bron van 14 tot 16 uur. Er wordt hard en met veel plezier gewerkt aan het bijhouden van het repertoire dat soms wordt aangevuld met een nieuw zangstuk. De sfeer binnen het koor kan het best worden getypeerd als een groep van gezellige mensen die veel plezier beleeft aan het beoefenen van de zangkunst op een redelijk hoog niveau. Het is een hecht koor waar nieuwe leden zich snel thuis voelen. Wie eenmaal lid van de Broncantorij is, blijft lid van het koor. Dat zegt genoeg!

Privacy
Aan de bescherming van uw privacy hechten wij veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteren wij een privacyreglement.
Toch kan het voorkomen dat u op onze website gegevens tegen komt waarvan u denkt dat uw privacy is geschaad. Wij verzoeken u dit dan door te geven aan het bestuur van de Broncantorij.