Dankbrief van Joop Hoogervorst

Geachte leden van de Broncantorij!
Langs deze weg wil ik graag mijn hartelijke dank uitspreken voor de belangstelling en voor het meeleven t.g.v. Joop Hoogervorst 50 jaar priestermijn vijftigjarig priesterfeest. Ik denk met heel veel vreugde terug aan de feestelijke Eucharistieviering op zaterdag 6 juli in de parochiekerk van de Hl. Adrianus in Langeraar en de aansluitende receptie in Parola.

Vele mensen uit Nederland hebben mij ook schriftelijk hun gelukwensen laten toekomen. Ook al heb ik als priester altijd in Duitsland gewerkt, toch blijft voor mij het contact met Nederland belangrijk. Daarom ben ik bijzonder blij dat ik zoveel blijken van meeleven uit het vaderland mocht ontvangen.

Het gouden priesterfeest zoals ik dat mocht vieren - in goede geestelijke en lichamelijke gezondheid - geeft mij nieuwe kracht en energie om verder te gaan met mijn priesterlijke dienst. Ik ben weliswaar niet meer pastoor van een parochie maar er zijn genoeg mogelijkheden om als priester te werken. Afgezien van regelmatige assistenties als er ergens een priester uitvalt geef ik ieder jaar hier in de parochie een bijbelcursus in de veertigdagentijd en in de advent. Ook in het "Cursillo" ben ik nog steeds bezig en help zo mee dat we driedaagse geloofscursussen kunnen houden, ofwel in een klooster of in een parochie. En gelukkig blijft er ook nog tijd over voor een grote tuin waaraan ik als tuinderszoon heel veel plezier beleef.
Nogmaals zeg ik heel hartelijk dank voor alle goeds wat ik in welke vorm dan ook n.a.v. mijn gouden priesterfeest mocht ontvangen. Moge de goede en trouwe God alle mensen zegenen die mij hun waardering en hun attentie hebben geschonken. Met alle goede wensen en hartelijke groeten wil ik mijn schrijven besluiten.
Hartelijk dank voor het mooie zingen in de feestelijke Eucharistieviering op 6 juli !
Pfr. Joop Hoogervorst