Broncantorij veertig jaar

Op 27 februari 2011 werd tijdens een feestelijke eucharistieviering aandacht besteed aan het veertigjarig bestaan van de Broncantorij. Bij deze viering bleef het echter niet. Zondag 22 mei vertrok de Broncantorij richting ’s-Hertogenbosch om daar in de St. Jan de eucharistieviering van 11.45 uur  te verzorgen. De viering werd in een tot de laatste plaats bezette kathedraal geopend met de intocht van het Sint Jorisgilde uit Geffen en het Sint Sebastiaangilde uit Oss. Zij zetten met hun trommels en vaandels de toon voor een plechtige en ceremoniële viering. Na de inleiding van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch namen de twee voorgangers met hun acolieten en misdienaars de dienst over.

Broncantorij 40 jaarWij zongen tijdens deze dienst de intrede en tussen de eerste en tweede lezing de gregoriaanse gezangen van deze dag, respectievelijk Cantate Domino en Dextera Dei. Voor de vaste gezangen was de keuze gevallen op de Missa “The Prince of Peace” van William Lloyd Webber. Bij de collecte zongen wij het Ave Maria van Dom Thomas Symons en tijdens de communie Dextera Domini van Joseph Rheinberger. Dit laatste nummer mede als verwijzing naar de gregoriaanse tussenzang. Als slot van de viering zongen we samen met de kerk het Lied van de Zoete Lieve Vrouwe van den Bosch. Het geheel stond onder leiding van onze dirigent Carel van de Camp. Het orgel werd bespeeld door Wybe Kooijmans. Wij mochten veel lovende reacties van de aanwezigen in ’s Hertogenbosch ontvangen. Vooral de gregoriaanse gezangen vielen bij de voorgangers en verdere begeleiders erg in de smaak.
Na de viering werd het jubileum vervolgd met een lunch, een rondvaart over de Binnendieze en een diner. Waarlijk een geslaagd jubileum.
De Broncantorij